خانه » گوناگون (برگه 3)

گوناگون

چگونه می توان سیاره ای مانند زمین پیدا کرد؟

Earth

تا به امروز، بیشتر سیارات فراخورشیدی شناخته شده غول های گازی مانندی مثل مشتری* و نپتون هستند که بر خلاف سیاره خودمان دارای سطحی جامد نمی باشند.برای پیدا کردن سیاره ای مانند زمین باید 4 ویژگی را در نظر داشت.

متن کامل »